Arkaden Torgterrassen er Safeguard-sertifisert!

Vår høyeste prioritet har alltid vært, og er fortsatt, tryggheten og sikkerheten på vårt kjøpesenter. Vi har innført flere ulike tiltak for å sikre at våre kunder og ansatte er trygge hos oss.

Vi følger alle nasjonale, regionale og lokale anbefalinger og påbud om smittevern fra Folkehelseinstituttet og regjeringen.

I tillegg til dette har vi utviklet, og oppdaterer kontinuerlig, en grundig kjøpesenterpolicy med rutiner som sikrer en høy grad av smittevern, sikkerhet og trygghet.

Følgende tiltak har allerede blitt innført på vårt kjøpesenter:

  • Synlig informasjon i hele senteret (håndvask/hvordan man forebygger smitte)
  • Synlig informasjon på toaletter (håndhygiene mm)
  • Økt frekvens av rengjøringsrutiner med fokus på desinfeksjon av overflater (dørhåndtak, trappegelender, toaletter, kraner osv.)
  • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på flere steder på vårt kjøpesenter
  • Skilt som påminner alle om å holde avstand
  • Kontroll på antall besøkende i realtid slik at vi ikke overstiger maksimalt antall. Sikkerhetsvakter skal ved økt besøkstrykk kunne stenge innganger med kort varsel.

Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi blitt sertifisert med Safeguard-sertifikat av Bureau Veritas som viser at vi har implementert og følger strenge retningslinjer for helse, sikkerhet og hygiene på vårt kjøpesenter. Dette sikrer vi i samarbeid med Bureau Veritas, en uavhengig kontrollør, som har gjennomgått og inspisert at vi følger retningslinjer som stemmer overens med anbefalinger og råd fra Folkehelseinstituttet.

I tillegg har vi et teknisk system som beregner antall besøkende på vårt kjøpesenter i nåtid, slik at vi kan sikre at vi aldri overstiger de begrensninger som er anbefalt om sosial distansering. Ved behov ansetter vi også ekstra personale for å sikre at sosial distansering er på plass i vårt kjøpesenter.
Planlegger du å besøke senteret har vi et mindre antall besøkende mellom kl. 10-12 og 17-20 (18) som kan gjøre det lettere for deg å unngå større folkemengder og følge smittevernregler.  

Som nevnt over har vi et stort fokus på trygghet og sikkerhet slik at vårt kjøpesenter skal være et trygt sted å treffes på og handle i.